Om Nätverk för Teologi och Samhälle

Nätverk för teologi och samhälle är ett forum för angelägna frågor i skärningspunkten mellan teologi och samhälle.

Vi lever våra i liv i relation till andra människor, i samhällen. Den kristna tron berör livets alla områden och kristna är kallade att leva i världen. Vi kan därför med frimodighet tillsammans söka svar på de olika frågor vi ställs inför.

Nätverket leds av Magnus Göransson och Torbjörn Johansson och har sina samlingar på Församlingsfakulteten i Göteborg. Aktiviteterna består t ex av föredrag och informella samtalskvällar.

Om Du delar uppfattningen att vi kristna behöver uppmuntras i tänkandet kring frågor som är betydelsefulla för kunna bygga ett gott samhälle och om Du delar förhoppningen att allt fler bör utrustas för engagemang i samhället är Du mycket välkommen att vara del i Nätverk för Teologi och Samhälle! Meddela i så fall Din e-adress.

Kontakt

magnus.goransson@telia.com